ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ Новосељански пут 33, 26000 Панчево, Србија +381 (0)13 313 092, +381 (0)13 373 002 intam@panet.rs                За корак испред - наше знање и искуство Ваша предност...

Стручни послови заштите биља - Програм мера заштите биља

 • image alt

  ПСС Институт Тамиш од 2009. учествује у спровођењу програма мера заштите здравља биља на територији свог деловања четири општине Јужнобанатског округа (Панчево, Ковачица, Опово и Алибунар ).
  Правилник у вези ових поверених послова доноси сваке године министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства Републике Србије, управа за заштиту биља. слични програми у оквиру области биљног карантина се реализују у већини европских земаља.
  Oвај програм подразумева стални и посебни надзор над штетним организмима (бактерије, гљиве, фитоплазме, вируси, нематоде, гриње, инсекти) на биљу од јавног интереса за нашу државу ради спречавања њихове појаве, уношења, ширења и сузбијања.
  Он се реализује у утврђеним временским роковима, путем визуелних прегледа, узимања узорака, лабораторијског тестирања, све у циљу службеног процеса бележења, прикупљања и обраде података о присуству или одсуству штетних организама.
  Посебан надзор над штетним организмима спроводи се у усевима кромпира, парадајза, кукуруза, лубеница, објектима јабучастог, коштичавог и јагодичастог воћа, винове лозе, украсног биља у затвореном простору, шумскиим подручјима као и у производним засадима пореклом од биљног садног материјала из увоза (посткарантински надзор).
  Највећи део програма мера заштите здравља биља је фокусиран на посебан наџор над штетним организмима у усеву кромпира . Захваљујући њему, на основу једногласно усвојеног мишљења сталног комитета за здравље биља 2012. је европска комисија донела одлуку којом се србија признаје као земља слободна од бактерије Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus чиме су се створили услови за извоз меркантилног кромпира у земље европске уније.

  У току спровођења програма мера заштите здравља биља, ПСС Институт Тамиш врши и обуку и стално информисање произвођача о значају спровођења мера за спречавање појаве, рано откривање, праћење, сузбијање и искорењавање штетних организама.