ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ Новосељански пут 33, 26000 Панчево, Србија +381 (0)13 313 092, +381 (0)13 373 002 intam@panet.rs                За корак испред - наше знање и искуство Ваша предност...

Вести - Дигитални сервис управе за пољоп. земљ... - 18.05.2021. год.

image alt

Од понедељка, 18. маја 2021. године, на сајту Управе за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде доступни су електронски формулари за пријаву незаконитости на пољопривредном земљишту.
На овај начин Управа је омогућила свим грађанима да врло једноставно и потпуно анонимно, дигиталним путем, пријаве дивље депоније на приватном и државном пољопривредном земљишту, као и узурпацију, односно коришћење без правног основа државног пољопривредног земљишта.
Одлагање отпада, испуштање опасних и штетних материја на пољопривредном земљишту, Законом је строго забрањено. Лице које незаконито испушта и одлаже опасне и штетне материје на пољопривредном земљишту или одлаже отпад на местима која нису одређена за ту намену, казниће се за прекршај новчаном казном од 25.000 (физичка лица) до 1.000.000 динара (правна лица).

Узурпација државног пољопривредног земљишта је исто тако забрањена Законом о пољопривредном земљишту. Сви заинтересовани грађани могу, претходно, на већ постојећим дигиталним сервисима Управе, да утврде статус државног пољопривредног земљишта приказаног на сателитским подлогама, где су већ доступне информације о томе да ли је одређено земљиште под уговором о закупу, односно коришћењу. Пољопривредно земљиште у државној својини није дозвољено користити без одговарајућег
правног основа. Према одредбама овог Закона, уколико правно или физичко лице бесправно користи пољопривредно земљиште у државној својини, дужно је да за коришћење тог земљишта плати троструки износ највише просечне постигнуте цене по хектару на подручју округа на којем се налази пољопривредно земљиште које се користи без правног основа. Ако лице не изврши обавезу плаћања, јединица локалне самоуправе дужна је да скине усев на основу акта свог надлежног органа.
Наведене незаконите радње на пољопривредном земљишту се сада могу пријавити путем електронског формулара који се налази на сајту Управе. Формулари се могу попуњавати са било ког рачунара, а нарочито су прилагођени за коришћење путем мобилног телефона и омогућавају да подносилац пријаве једним кликом аутоматски унесе геолокацију, односно координате са лица места, са могућнопшћу прилагања фотографија, као и коментара о евентуалном познатом починиоцу прекршаја уколико је познат (опционо).
Након примљених електронских пријава Управа ће без одлагања предузети све законом утврђене мере, укључујући слање републичких пољопривредних инспектора на лице места.