ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ Новосељански пут 33, 26000 Панчево, Србија +381 (0)13 313 092, +381 (0)13 373 002 intam@panet.rs                За корак испред - наше знање и искуство Ваша предност...

Вести - Конкурси АПВ

Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водпривреду расписао је 22.03.2021. године два нова конкурса:
Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на газдинствима у АП Војводини у 2021. години
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, поврће (укључујући и печурке), цвеће и остали усеви у АП Војводини у 2021. години
Детаљна упутства о условима конкурса можете пронаћи на http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?kat=s