ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ Новосељански пут 33, 26000 Панчево, Србија +381 (0)13 313 092, +381 (0)13 373 002 intam@panet.rs                За корак испред - наше знање и искуство Ваша предност...

Вести - Ранг листа подносилаца пријава на први позив у оквиру пројекта за конкуретну пољ. - 24.08.2021.год.

Објављена ранг листа подносилаца пријава на први позив у оквиру пројекта за конкуретну пољопривреду

image alt

На основу члана 29. Правилника о додели бесповратних средстава у оквиру пројекта за конкурентну пољопривреду, Тим за управљање Пројектом конкурентна пољопривреда Србије, који ради у оквиру Управе за аграрна плаћања, Министарствa пољопривреде, шумарства и водопривреде, припремио је прелиминарну ранг листу подносоца пријава на Први јавни позив у оквиру спровођења грант програма, која је објављена на званичној интернет страници Управе.

Основни циљ прелиминарне ранг листе је да подносиоци пријава сагледају бодовање и да могу, уколико сматрају потребним, да уложе приговор на додељени број бодова у року од 15 дана од дана објављивања Листе на на званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања.

Приговор са припадајућим доказима се доставља у писаној форми, са назнаком имена и презимена, односно назива, као и адресе подносиоца проговора, као и назнаком „Приговор на Ранг листу подносилаца пријава за Први Јавни позив за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду у 2021. години“, лично, преко Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, 11000 Београд, или поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11050 Београд.

Након разматрања свих пристиглих приговора, а по коначности одлука о приговорима, Управа објављује коначну ранг листу подносиоца пријава на званичној интернет страници Управе.