Циљеви рада саветодавне службе:

    • Производња здравствено безбедних пољопривредних производа
    • Едукација пољопривредних произвођача о савременим трендовима и новим технологијама
    • Остварење економских уштеда и подизање квалитета пољопривредних производа
    • Унапређење руралног развоја и живота на селу путем упознавање пољопривредних произвођача са принципима органске и интегралне производње пружањем савета