ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ Новосељански пут 33, 26000 Панчево, Србија +381 (0)13 313 092, +381 (0)13 373 002 intam@panet.rs                За корак испред - наше знање и искуство Ваша предност...

Савети и препоруке - Кукуруз - 22.08.2021. год.

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРОИЗВОЂАЧЕ О НАЧИНУ ПРЕГЛЕДА У ПОЉУ, ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА И ЧУВАЊУ КУКУРУЗА У КЛИПУ ИЛИ ЗРНУ

image alt

1. Превентивне мере у пољу (важи за мале и велике произвођаче)
Визуелне прегледе у пољу треба обављати на сваких недељу дана, уклањањем комушине и прегледом клипова са 100 биљака. Уколико постоји више од 10% клипова са симптомима трулежи то поље треба што пре обрати и осушити зрно на мање од 14% влаге.
Пре бербе редовно пратити и садржај влаге у зрну, уколико постоје услови за брзо сушење зрна (до 48 сати) кукуруз брати са 23% влаге. Уколико не постоје такви услови, сачекати да влага падне на 14% под условом да није дошло до појаве интензивнх симптома.
Берба - Комбајн подесити тако да прави што мања оштећења. Уколико је берба ручна, уклањати клипове са симптомима. У највећем броју случајева ранија берба значи и мању концентрацију микотоксина.

2. Сушење зрна (важе за мале и велике произвођаче)
После бербе потребно је у што краћем року смањити садржај влаге у зрну да би се зауставио развој гљива, њихова физиолошка активност и синтеза микотоксина. Сушење зрна до 14% влаге треба да обавити у року од 24-48 часова после бербе.
После сушења треба избегавати складиштење топлог зрна у хладна складишта, јер ће се појави- ти кондензација. Из наведених разлога, потребно је охладити зрно после сушења, а пре складиштења.
С обзиром да у нашој земљи од укупне пољопривредне производње највећи део припада мањим произвођачима, могућности вештачког сушења кукуруза су мале. Стога се кукуруз углавном суши природним путем и чува у кошевима или различитим пприлагођеним складиштима.

У таквом условима клипове треба пажљиво прегледати и одбацити све са промењеном бојом (црвена, ружичаста, љубичаста, бела), испуцалим или исклијалим зрнима (вивипарија), механички оштећене клипове, као и делове кочанке и нечистоће. Овакав начин сушења је безбедан само ако је релативна влажност 55% до 75%, а температура 40 до 150C .


3. Чување зрна – важе за малe произвођачe

1. Обезбедити исправно хигијенско стање складишта пре уношења зрна и одржавати хигијену током складиштења. Сви простори за чување морају бити, пре уношења зрна хигијенски исправни, а касније се морају редовно контролисати услови у њима;
2. Обавезно одвојити род од прошлогодишњег рода;
3. Не складиштити кукуруз на бетону да не би дошло до појаве кондензације;
4. Спречити механичке повреде и оштећења од инсеката;
5. Складишни простор мора имати неометан проток ваздуха односно обезбеђено активно или пасивно проветравање;
6. Одржавати одговарајућу температуру у складишту; Температура и релативна влажност ваздуха у складиштима утичу и на састав микофлоре зрна. Гљиве се у складишту на температури 5-100C развијају веома споро, а на температури изнад 200C веома брзо.
7. Редовно пратити појаву трулежи на клипу и зрну и одбацити болесне клипове. Трулеж клипа у зависности од проузроковача може бити различите боје - зелене, беле, црне или јарко црвене. За сада не постоје фунгициди који су ефикасни у спречавању развоја гљива на зрну кукуруза за људску употребу. Регистровано је неколико препарата, под различитим именом, на бази органских киселина, као што су пропионска и изобутерна киселина или мешавине ових киселина с амонијум изобутиратом. Ове киселине не одстрањују претходно настале микотоксине на зрну, али могу зауставити развој гљива и тиме даљу биосинтезу микотоксина.

4. Силажа
Не користити силажу без претходно извршене потпуне ферментације.


image alt

II ПРЕПОРУКЕ ЗА СКЛАДИШТАРЕ

Пре пријема зрнасте робе

1. Проверити статус и хигијену складишта и окружења, тј. силосних ћелија предвиђених за пријем зрнастих култура, пријемних кошева, свих транспортера, сушаре за зрнасте културе, аспирационог система и просторије за чување узорака и извршити њихово детаљно чишћење (свако место, све мртве углове и удубљења у која зрнена маса може да доспе и остане до новог чишћења) и дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију; извршити санацију грађевинских недостатака у складишту, тј. затварање свих пукотина и отвора ради спречавања развоја и појаве штеточина;

2. Проверити исправност уређаја за мерење температуре (Правилник о метролошким условима за силотермометре) и проветравање зрнене масе кукуруза, путем активне или контролисане вентилације;
3. Проверити исправност уређаја за примену фумиганата и контактних инсектицида у циљу сузбијања складишних инсеката, како би се избегла нова оштећења зрна кукуруза и потенцијални развој микроорганизама.

При пријему зрнасте робе

1. Утврдити показатеље квалитета зрнасте робе;
2. Припремити зрнасте робу за ускладиштење, тј. извршити њено чишћење, сушење и разврствање. У складу са: Законом о безбедности хране, Правилником о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутог теста, Правилником о квалитету хране за животиње и Правилником о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља организовати пријем исправног кукуруза у складишта.

Складиштење кукуруза

1. Припремити пријемна места, ако их има више, покушати разврстати кукуруз у односу на проценат влаге (влага се одређује брзим мерачима);
2. Пречистити кукуруз пре стављања у сило ћелије;
3. Обавезно одвојити род од прошлогодишњег рода;
4. Уколико кукуруз има влагу изнад 15% обавезно осушити;
5. Након сушења (уколико постоје услови охладити кукуруз) и вршити сталну контролу влажности, температуре и проветрености, по потреби вршити аерацију (елевирање);
6. Кукуруз држати на 14% влаге током складиштења, визуелно плеснив одбацити;
7. Дневно мерити темперaтуру на нивоу силосних ћелија;
8. Контролу параметара у силосу (садржај воде, плесни) вршити сваке 2 недеље;
9. Пратити присуство складишних штеточина (инсеката);
10. Применити дозвољене фунгициде у складишту, који делују превентивно на спречавање ширења гљива и стварање нових жаришта;
11. Уколико у силосима не постоје сушаре а зрно има повећану влагу и користиће се за исхрану стоке, препоручљиво је конзервисати га средствима за спречавање развоја плесни на бази пропионата и органских киселина;
12. Редовна контрола на присуство плесни и микотоксина код дужег складиштења – најважније правилно узорковање, препорука по ЕУ Директиви EC/401/2006 (у прилогу).

Извор: ПИС Војводина