ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ Новосељански пут 33, 26000 Панчево, Србија +381 (0)13 313 092, +381 (0)13 373 002 intam@panet.rs                За корак испред - наше знање и искуство Ваша предност...

Савети и препоруке - Јабука - 20.08.2021. год.

image alt

На територији РЦ Панчево, засади јабуке се налазе у резличитим фазама зрења од: почетак зрења, појављује се карактеристична боја за култивар до напредовања зрења, повећање интензитета боја карактеристичне за култивар (BBCH 81-85).

На плодовима се региструје присуство јаја јабукиног смотавца (Carpocapsa pomonella). У току је интензивно пиљење ларви треће генерације.
У циљу заштите плодова јабуке од убушивања ларви смотавца, произвођачима се препоручује примена инсектицида са краћом каренцом:
Avaunt 15 EC, Top gun ( a.m. indoksakarb) 0,33 -0,5 l/ha (каренца 7 дана) или
Laser (a.m. spinosad) 400 ml/ha (каренца 7 дана ) или др.

У циљу спречавања појаве трулежи у складиштима и заштите плода јабуке од проузроковача мрке трулежи плода (Monilinia fructigena), меке трулежи плода (Penicillium spp.) и горке трулежи плода (Colletotrichum gleosporoides) у засадима где нису до сада спроведене мере од ових патогена, препоручује се примена неког од фунгицида:
Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4 - 0,45 kg/ha (каренца 3 дана) или
Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 0,08 -0,1 kg/ha (каренца 3 дана) или
Bellis (a.m.boskalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha (каренца 7 дана).

Извор: ПИС Војводина