ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ Новосељански пут 33, 26000 Панчево, Србија +381 (0)13 313 092, +381 (0)13 373 002 intam@panet.rs                За корак испред - наше знање и искуство Ваша предност...

Савети и препоруке - Јабука - 10.08.2021. год.

image alt

На територији РЦ Панчево, засади јабуке се налазе у фенофази различитих фаза зрења (BBCH 81-85).

У засадима јабука на локалитету Панчево, региструје се присуство јаја јабукиног смотавца (Carpocapsa pomonella) на плодовима.

На територији РЦ Панчево у току је процес пиљења ларви треће генерације ове штеточине.

У циљу заштите плодова од убушивања ларви препоручује се примена инсектицида:
Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,06% (каренца 7 дана) или
Coragen 020 EC (a.m. hlorantraniliprol) у концентрацији 0,016-0,02% (каренца 14 дана).

Такође, ово је време када треба заштитити јабуке од складишних патогена:
- проузроковача мрке трулежи плодова (Monilinia fructigena),
- горке трулежи плодова (Colletotrichum gleosporoides) и
- меке трулежи плодова (Penicillium spp.).


image alt

У циљу заштите плодова од поменутих патогена, произвођачима се препоручује примена неког од фунгицида:

Zato 50-WG (a.m.trifloksistrobin) 150 g/ha (каренца 14 дана) или
Bellis (a.m.boskalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha (каренца 7 дана).

Извор: ПИС Војводина