ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ Новосељански пут 33, 26000 Панчево, Србија +381 (0)13 313 092, +381 (0)13 373 002 intam@panet.rs                За корак испред - наше знање и искуство Ваша предност...

Савети и препоруке - Репа - 05.08.2021. год.

image alt

На територији РЦ Панчево, усеви шећерне репе се налазе у фази развоја корена.

Визуелним прегледом усева је регистровано повећање броја пега од проузроковача пегавости листова шећерне репе (Cercospora beticola) како на старијем тако и на младим листовима. Симптоми су уочени на до 20% биљака.

Падавине које су за овај регион најављене од четвртка, створиће веома повољне услове за даље ширење и развој патогена који може довести до исцрпљивања биљака и губитак у приносу и садржају шећера.


image alt

У циљу очувања лисне масе и спречавања даљег ширења патогена, пољопривредним произвођачима се препоручује примена хемијских мера заштите, комбинацијом фунгицида контактног и системичног деловања:
Превентивни фунгициди:
• Mankogal 80 (a.m. mankozeb) 2kg/ha ili
• Funguran OH; Blauvit (a.m. bakar-hidroksid) 2kg/ha ili
• Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid) 1,25kg/ha
Системични фунгициди:
• Amistar extra; Teatar plus (a.m. azoksistrobin+difenokonazol) 0,6-0,75 l/ha ili
• Opera (a.m. piraklostrobin+epoksikonazol) 0,75-1l/ha ili
• Sekvenca plus (a.m. tiofanat-metil+difenokonazol) 1,75l/ha ili
• Zamir (a.m. prohloraz+tebukonazol) 1l/ha ili
• Propulse 250 SE (a.m. fluopiram+protiokonazol) 1-1,2l/ha ili
• Duett ultra; Ceres (a.m. epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6l/ha ili
• Mercury (a.m. epoksikonazol+azoksistrobin) 1l/ha ili
• Unify (a.m. piraklostrobin+protiokonazol) 0,75-1l/ha
• Sphere, Cerox, Venere (a.m.trifloksistrobin+ciprokonazol) 0,25-0,35 l/ha ili
• Sanus (a.m.tiofanat-metil+tebukonazol+ciflufenanid) 1,5-2 l/ha.

Извор: ПИС Војводина