ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ Новосељански пут 33, 26000 Панчево, Србија +381 (0)13 313 092, +381 (0)13 373 002 intam@panet.rs                За корак испред - наше знање и искуство Ваша предност...

Савети и препоруке - Шећерна репа - 01.04.2021. год.

image alt

На територији РЦ Панчево усеви шећерне репе из ранијих рокова сетве се налазе у фазама клијања и ницања. На преосталим планираним површинама под репом сетва је у току.
На феромонским клопкама постављеним на стара репишта, региструје се присуство имага сиве репине пипе (Bothynoderes punctiventris).

Сива репина пипа, за кратко време, на усевима шећерне репе у фазама клијања и ницања може проузроковати велике штете. Најугроженији су усеви у близини старих репишта.

Препоручује се произвођачима шећерне репе сталан обилазак новопосејаних усева у најтоплијем делу дана када је активност пипе највећа. Шећерна репа је у фази ницања па све до фазе формирања другог пара сталних листова најосетљивија на штете од репине пипе. Уколико се региструје 0,1-0,3 имага сиве репине пипе по m², у фази ницања шећерне репе, препоручује се примена неког од инсектицида контактног механизма деловања:
Cipkord 20 EC, Crna mamba (cipermetrin) 0,15 – 0,3 l/ha или
Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha или
Karate zeon, Kozak (lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha.
Извор: ПИС Војводина