ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ Новосељански пут 33, 26000 Панчево, Србија +381 (0)13 313 092, +381 (0)13 373 002 intam@panet.rs                За корак испред - наше знање и искуство Ваша предност...

Савети и препоруке - Купус - 02.08.2021. год.

image alt

На територији РЦ Панчево, купуси намењени за летњу производњу се налазе у фази развоја главице, док се купуси намењени за јесењу производњу налазе у фази развоја листова.

Визуелним прегледом усева рагистровано је присуство:

- ларви купусног мољца (Plutella xylostella) на до 20% биљака (у току је пиљење ларви пете генерације ове штеточине).
- имага бувача (Phyllotreta sp.) на до 15% биљака

image alt

У циљу спречавања оштећења листова купуса од бувача и ларви купусног мољца, произвођачима се препоручује примена инсектицида:

У купусима са летњом производњом Grom (a.m. lambda-cihalotrin ) 0,3-0,4 l/ha (каренца 14 дана),
а код купуса за јесењу производњу Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,08 - 0,12 l/ha (каренца 28 дана).

Због високих температура, препорука је да се третман спроведе у вечерњим часовима.

Извор: ПИС Војводина