ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ Новосељански пут 33, 26000 Панчево, Србија +381 (0)13 313 092, +381 (0)13 373 002 intam@panet.rs                За корак испред - наше знање и искуство Ваша предност...

Савети и препоруке - Кукуруз - 30.07.2021. год.

image alt

На територији РЦ Панчево, усеви кукуруза се налазе у различитим фазама развоја и сазревања плода (BBCH 71-85).

У предходних неколико дана, на светлосним ловним лампама се бележи пораст бројности одраслих јединки кукурузног пламенца (Ostrinia nubilalis).
Визуелним прегледом усева регистровано је присуство положених јајаних легала II генерације ове штеточине на до 6% биљака.

Ларве друге генерације кукурузног пламенца се убушују у клипове и та места отварају пут за насељавање гљива проузроковача плеснивости.
У овој производној години, због услова који владају у протеклих месец дана и који се најављују и за наредни период (суво и топло време) постоји ризик од појаве гљиве из рода Aspergillus које у повољним условима могу синтетисати афлатоксине.

Зато је сада веома важно спровести заштиту од штеточине у усеву кукуруза јер се на тај начин умногоме смањује ризик од појаве гљива.

У наредним данима се очекује интензивирање полагања јаја, а с обзиром на најављене високе температуре, очекује се почетак пиљења ларви за свега неколико дана.
Произвођачима кукуруза се препоручује преглед усева на присуство јајних легала. По постизању прага штетности (10% биљака са јајним леглима на меркантилни и 5% биљака са јајним леглима за семенски кукуруз и кукуруз шећерац), произвођачима који имају прскалице високог клиренса и могућност спровођења третмана, препоручују се хемијске мере заштите применом неког од инсектицида овицидно-ларвицидног деловања:
• Coragen 20 SC (a. m. hlorantraniliprol) 0,1 - 0,15 l/ha или
• Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l

У појединим усевима кукуруза, доминантно по ободу парцеле, регистровано је присуство свих развојних стадијума браон мраморасте стенице
(Halyomorpha halys).
И ови инсекти услед исхране отварају пут за насељавање поменутих гљива. У усевима у којима се региструје присуство стеница, при одабиру инсектицида треба предност дати онима који у себи имају активну материју из хемијске групе пиретроида (Ampligo 150 ZC - a.m. hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin).

image alt
Извор: ПИС Војводина