ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ Новосељански пут 33, 26000 Панчево, Србија +381 (0)13 313 092, +381 (0)13 373 002 intam@panet.rs                За корак испред - наше знање и искуство Ваша предност...

Савети и препоруке - Јабука - 28.07.2021. год.

image alt

На територији РЦ Панчево, јабука се налази у фази од плодови око 70% крајње величине (BBCH 77) до фазе почетак зрења: појављује се карактеристично бојење плодова јабуке (BBCH 81).

Визуелним прегледом засада јабуке, утврђено је присуство јаја пред пиљење јабукиног смотавца (Carpocapsa pomonella).
На територији РЦ Панчево у току је полагање јаја треће генерације ове штеточине, а у наредним данима се очекује пиљење ларви.

У циљу заштите плодова од убушивања ларви препоручује се примена неког од инсектицида:
- Affirm Opti, Mayor, Triton, Atletic 095 SG, Ema (a.m. emamektin benzoat) 0,25-0,3% (каренца 7 дана), или
- Avaunt 15 EC, Top Gun (a.m. indoksakarb) 0,33-0,5 l/ha (каренца 7 дана).


image alt

У воћњацима где су присутни симптоми пепелнице јабуке (Podosphaera leucotricha) код осетљивог сортимента, препоручује се примена фунгицида:
- Luna Expirience (tebukonazol+fluopiram) u koncentraciji 0,075% (каренца 14 дана).

Због високих дневних температура спровођење хемијског третмана се препоручује у касним вечерњим сатима.

Извор: ПИС Војводина