ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ Новосељански пут 33, 26000 Панчево, Србија +381 (0)13 313 092, +381 (0)13 373 002 intam@panet.rs                За корак испред - наше знање и искуство Ваша предност...

Савети и препоруке - Јабука - 08.07.2021. год.

image alt

На теритроји РЦ Панчево, јабука се налази у фази плодови достигли око 50% крајње величине (BBCH 75).
Визуелним прегледом плодова регистровано је присуство јаја јабукиног смотавца (Carpocapsa pomonella). На плодовима се уочавају јаја у различитим фазама развоја, од свеже положених до јаја пред пиљење.
У току је полагање јаја друге генерације јабукиног смотавца, а у региону Панчева је започело је започело и пиљење ларви.
У циљу спречавања убушивања ларви јабукиног смотавца у плодове, препоручује се примена: a.m. hlorantraniliprol: Coragen 20 SC 0,016-0,02%.
У појединим засадима се и даље региструје присуство гриња, обичног паучинара (Tetranycus urticae) и црвене воћне гриње (Panonycus ulmi).
Како су у најави изузетно високе температуре, постоји ризик од пренамножења ових штеточина, те се препоручује обавезан преглед засада и по потврди присуства гриња, примена неког од регистрованих акарицида:
a.m. etoksazol: Borneo 0,375-0,625 l/ha или Uranus 0,05 l/ha,
a.m.tebufenpirad: Masai 0,5 kg/ha;
a.m.abamektin: Amon 010 EW 0,15%, Abastate ME 0,1%, Invert EW 0,07%, Armada 0,07% и др.

У засадима где су присутни симптоми пепелнице јабуке (Podosphaera leucotricha), препоручује се примена неког од фунгицида на бази:
a. m. kresoksim-metil: Stroby DF, Lunar, Asena 0,02%.

Због високих дневних температура спровођење хемијског третмана се препоручује у касним вечерњим сатима.

Извор: ПИС Војводина