ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ Новосељански пут 33, 26000 Панчево, Србија +381 (0)13 313 092, +381 (0)13 373 002 intam@panet.rs                За корак испред - наше знање и искуство Ваша предност...

Савети и препоруке - Купус - 08.07.2021. год.

На територији РЦ Панчево, усеви раног купуса се налазе у фази од главица достигла 80% крајње величине до главице
спремне за бербу (BBCH 48-49), усеви купуса за летњу производњу се налазе у фази 9 и више листова развијено (BBCH 19) и у току је расађивање купуса намењених за јесењу производњу.

Редовним визуелним прегледом усева утврђено је присуство:
• Ларви купусног мољца (Plutella xylostella) на до 30% биљака (у току је интензивно пиљење ларви треће генерације ове штеточине);
• купусне беле мушице (Aleyrodes proletella) на до 40% биљака,
• имага бувача (Phyllotreta spp.) на до 30% биљака

image alt

Произвођачима се препоручује обилазак и преглед усева и уколико се региструје присуство неке од наведених штеточина примена инсектицида на бази:
a.m. lambda-cihalotrin: Grom 0,3-0,4 l/ha (каренца 14 дана) или
a.m. metaflumizon: Alverde 1 l/ha (каренца 7 дана).

Приликом примене хемијских мера заштите треба водити рачуна о каренци примењених препарата. У усевима који ће се брати у наредном периоду не препоручује се примена инсектицида.
Због високих дневних температура, препорука је да се третман спроведе у вечерњим часовима.

Извор: ПИС Војводина