ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ Новосељански пут 33, 26000 Панчево, Србија +381 (0)13 313 092, +381 (0)13 373 002 intam@panet.rs                За корак испред - наше знање и искуство Ваша предност...

Савети и препоруке - Паприка - 07.07.2021. год.

image alt

На територији РЦ Панчево, усеви паприке у пластеничкој производњи се налазе у фази од цветања до развоја плода (BBCH 65-71).

Визуелним прегледом биљака регистровано је присуство покретних форми обичног паучинара (Tetranychus urticae) на до 28% биљака.
Тренутни временски услови погодују развоју поменуте штеточине. Уколико се прегледом усева уочи присуство гриња препоручује се примена акарицида:
Rufast E Flo (a.m. akrinatrin) 0,3 l/ha.

Такође приликом визуелних прегледа регистрована су положена јаја памукове совице (Helicoverpa armigera) на 6% биљака, као и испиљене ларве на 2% биљака.
Произвођачима се препоручује преглед усева и уколико се региструје присусво ове штеточине хемијске мере заштите неким од инсектицида:
Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha или
Affirm 095 SG (a.m. emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha.

Спровођење третмана се препоручује у раним јутарњим или касним вечерњим часовима због високих дневних температура.

Извор: ПИС Војводина