ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ Новосељански пут 33, 26000 Панчево, Србија +381 (0)13 313 092, +381 (0)13 373 002 intam@panet.rs                За корак испред - наше знање и искуство Ваша предност...

Савети и препоруке - Бресква - 31.03.2021. год.

image alt

На територији РЦ Панчево, брескве и нектарине се, у зависности од локалитета и сортимента, налазе у различитим фазама цветања, од цветна ложа отворена, крунични листићи видљиви, појединачни цветови беле или розе боје, још увек затворени до почетак цветања, први цветови отворени (BBCH 57-59).

У фазама цветања и у условима високе влажности, може доћи до инфекције цвета гљивом проузроковачем сушења цветова, грана и гранчица коштичавог воћа (Monilia laxa).

Како су за регион Панчево најављене падавине за петак и суботу, препорука произвођачима је да у засадима где су брескве и нектарине у фазама цветања примене превентивне мере контроле неким од регистрованих фунгицида:

Duofen 1,5 l/ha, Funomil 0,07% (a.m. tiofanat-metil)
Akord, Lira (a.m tebukonazol) 0,75l/ha
Signum (a.m boskalid, piraklostrobin) 0,75 kg/ha
Pehar (a.m.pirimetanil) 2 l/ha
Ciprodex, Neon, Chorus 50 WG (a.m. ciprodinil) 0,05%.
Извор: ПИС Војводина