ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ Новосељански пут 33, 26000 Панчево, Србија +381 (0)13 313 092, +381 (0)13 373 002 intam@panet.rs                За корак испред - наше знање и искуство Ваша предност...

Савети и препоруке - Шљива - 08.06.2021. год.


image alt

На територији РЦ Панчево, засади шљиве се налазе у фази плод око половине крајње величине до фазе плод око 70% крајње величине (BBCH 75-77).).

Визуелним прегледом засада регистровано је присуство испиљених јаја, као и јаја пред пиљење шљивиног смотавца (Grapholita funebrana).
У току је интензивно пиљење ларви прве генерације ове штеточине.
У циљу заштите плодова од наведене штеточине произвођачима се препоручује примена инсектицида: a.m. acetamiprid: Tonus ekstra - 0,025%.
Такође, током визуелних прегледа регистровано је и присуство колонија лисних ваши (Aphididae). Наведени инсектицид деловаће и на ваши.
Најављено нестабилно време са падавинама може створити повољне услове за инфекцију лисне масе проузроковачем шупљикавости лишћа коштичавих воћних врста (Stigmina carpophilla).
У циљу заштите произвођачима се, пре најављених падавина, препоручује примена фунгицида на бази a.m. mankozeb: Dithane M 45, Mankogal 80 - 0,2 -0,25%.

Извор: ПИС Војводина