ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ Новосељански пут 33, 26000 Панчево, Србија +381 (0)13 313 092, +381 (0)13 373 002 intam@panet.rs                За корак испред - наше знање и искуство Ваша предност...

Савети и препоруке - Паприка - 08.06.2021. год.


image alt

На територији РЦ Панчево, усеви паприке у затвореном простору се налазе у фази први плод на главном стаблу достигао типичну величину (BBCH 71).).

Визуелним прегледом биљака методом отресања цветова на белу подлогу, регистровано је присуство ларви и одраслих јединки трипса (Thysanoptera) на до 15% биљака.
Трипси су нарочито значајне штеточине у производњи паприке јер су поједине врсте као што је калифорниски цветни трипс (Frankliniella occidentalis) вектори веома деструктивног вируса- вирус бронзавости парадајза (Tomato spotted wilt virus).

У циљу сузбијања ових штеточина и спречавања настанка директних штета на плодовима а и појаве вирусних инфекција, препорука произвођачима је да редовно обилазе своје усеве и уколико региструју присуство трипса спроведу мере заштите применом инсектицида:
- Laser 240 SC (a.m. spinosad) u koncentraciji 0,04%.

Извор: ПИС Војводина