ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ Новосељански пут 33, 26000 Панчево, Србија +381 (0)13 313 092, +381 (0)13 373 002 intam@panet.rs                За корак испред - наше знање и искуство Ваша предност...

Савети и препоруке - Јечам - 10.05.2021. год.

image alt

На територији РЦ Панчево, усеви јечма се у зависности од датума сетве и сортимента налазе у различитим фазама, од класања до почетка цветања, видљиве прве поленове кесице (BBCH 55-61).

У фазама цветања јечма најављене падавине у наредном периоду могу створити повољне услове за остварење инфекције од проузроковача фузариозе класа
(Fusarium graminearum).
Препоручује се произвођачима јечма обилазак парцела и утврђивање фаза развоја. Уколико се региструје почетак цветања (видљиве поленове кесице на 5% класова) препоручује се третман, пре падавина, неким од регистрованих фунгицида:

Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha
Prosaro 250 EC (a.m.tebukonazol+protiokonazol) 1 l/ha
Cello (a.m.tebukonazol +protiokonazol+spiroksamin) 1,25 l/ha
Osiris (a.m.epoksikonazol+metkonazol) 2 l/ha.
Bumper P (a.m.prohloraz+propikonazol) 0,75-1 l/ha или неки други регистровани фунгицид.

Извор: ПИС Војводина