ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ Новосељански пут 33, 26000 Панчево, Србија +381 (0)13 313 092, +381 (0)13 373 002 intam@panet.rs                За корак испред - наше знање и искуство Ваша предност...

Поступци са амбалажом пестицида

 • image alt
  Важно обавештење о сакупљању отпада од пестицида

  Активности на сакупљању и збрињавању амбалажног отпада од средстава поново су почеле С обзиром да су након вишемесечног застоја поново успостављени капацитети оператера за складиштење и третман амбалажног отпада, чиме су отклоњене сметње које су привремено онемогућавале активности на преузимању амбалажног отпада од средстава за заштиту биља у Србији.
  С тим у вези, потребно је да пољопривредна предузећа и газдинства, земљорадничке задруге и

  сви други субјекти који се баве пољопривредом и у свом раду користе средства за заштиту биља чланица након чије употребе настаје амбалажни отпад, пошаљу захтев да се овај отпад преузме са њихових имања од стране овлашћених оператера који су ангажовани за преузимање отпада у оквиру њихових система.

Контакти оператера:

 • Захтев за преузимање амбалажног отпада који је настао након коришчења средстава за заштиту биља SEKPA чланица шаље се на е-маил адресу: info@secpa.rs
  Форму захтева можете преузети на интернет адреси https://www.secpa.rs/ambalazni-otpad/preuzimanje-ambalaznog-otpada-obavestenja-2020
  или на телефон: 062/885-84-59
 • Захтев за преузимање амбалажног отпада који је настао након коришчења средстава за заштиту биља ENVIPAC чланица може се попунити на интернет страници оператера Енвипак д.о.о. https://www.envipack.rs/subpage.html или на телефон: 063/458-248
 • По пријему захтева за преузимање са потребним информацијама о амбалажном отпаду, локацији на којој се налази и контакт особи, овлашчени оператер ће у зависности од локације на којој се налази отпадна амбалажа, као и њене количине, испланирати руте сакупљања и транспорта до постројења за складиштење и третман, искомуницирати у вези најаве кретања отпада и организовати преузимање и збрињавање амбалажног отпада на прописани начин.
  За договор око датума одношења прикупљене амбалаже са оператером пожељно је организовати се на нивоу удружења или као група пољопирвредних произвођача за истовремено одношење прикупљене амбалаже.