ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ Новосељански пут 33, 26000 Панчево, Србија +381 (0)13 313 092, +381 (0)13 373 002 intam@panet.rs                За корак испред - наше знање и искуство Ваша предност...

image alt

О нама...

check  ПСС Институт Тамиш је Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине. Својим радом покрива територије града Панчева, општине Алибунар , Ковачица , Опово. Од оснивања 1956. године , ПСС Институт Тамиш има исти циљ – унапређење пољопривредне производње.
check  Подручје које покрива ПСС Институт Тамиш је доминантно ратарско подручје у коме је кукуруз најзаступљенија биљна врста, затим следе сунцокрет, пшеница, соја. Последњих година развија се и повртарска и воћарска производња са савременим системима узгоја.
check  Близина Београда, значајна инфраструктура, лука Дунав у Панчеву, опредељује ово подручје као значајног снабдевача и великог извозника чији квалитет производа тржиште препознаје дуги низ година.


ПОСЛОВИ ПСС ИНСТИТУТА ТАМИШ


Laboratorija

check   Саветодавни послови

check   Послови прогнозно извештајне службе

check   Извођење агротехничких, сортних и пестицидних огледа

check   Стручна и здравствена контрола производње семена и расадничке производње

check   Послови програма мера заштите биља

check   Контрола робе намењене извозу и издавање фитосертификата

check   Агрохемијска анализа земљишта

check   Испитивање квалитета семена

check   Испитивање нематода

check   Kонтрола жита и производа од жита и хране за животиње

check   Послови регионалне службе за сточарствoПОСЛОВИ КОЈЕ ОБАВЉАМО СУ РАСПОРЕЂЕНИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЦЕЛИНАМА :100%

64
Године постојања
20
Година акредитације лабораторије
25000
Огледних парцела годишње
30
Насељених места саветодавних активности