ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ Новосељански пут 33, 26000 Панчево, Србија +381 (0)13 313 092, +381 (0)13 373 002 intam@panet.rs                За корак испред - наше знање и искуство Ваша предност...

Огледно поље - Збрињавање отпада од пестицида

Od 2015.на огледном пољу је постављен –Heliosec, практично решеље за физичко пречишћавање отпадних вода. Систeм зa пуњeњe, прaњe и збрињaвaњe тeчности oд прaњa урeђaja зa примeну пeстицида.

image alt image alt

Плато за испирање прскалице и Heliosec у ком се сакупља отпадна вода

check   Heliosec се састоји се од конструкције, гвозденог рама, резервоара од полиетилена и облоге унутар резервоара

check   Покривен је пластиком јер мора бити заштићен од кише и од приступа животња

check   Омогућено је струјање ваздуха које поспешује испаравање воде

check   У средини резервоара је скала која прати количину отпадне течности у резвоару


image alt image alt

Када сва вода испари остаје суви остатак, облога се скупи, смешта у врећу и предаје оператеру који односи опасан отпад

image alt image alt

Једноставан, брз, ефикасан начин који спречава загађење дворишта, башта, окућница, пољопривредних површина на којима се уобичајено врши испирање прскалица од остатка раствора пестицида.
Није довољно само познавати законе и формално представљати да се воид рашуна о животној средини. ПСС Институт Тамиш на огледном пољу поседује корисна решења којима се значајно умањује негативан утицај коришћења пестициде.
Оно што смо ми идентификовали као проблема на нашем газдинтву, представља проблем и код свих корисника пестицида. Наше огледно поље служи пољопривредним произвођачима у окружењу, а И шире, да користе неке од предложених решења да би успоставили цонцепт друштвено одговорног пословања на свом газдинтву