ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ Новосељански пут 33, 26000 Панчево, Србија +381 (0)13 313 092, +381 (0)13 373 002 intam@panet.rs                За корак испред - наше знање и искуство Ваша предност...

Огледно поље - Формирање огледног поља

image alt

На иницијативу Института за пољопривредна истраживања из Новог Сада, 1965. године при Пољопривредним станицама, широм Војводине, формирано је 12 огледних поља.
Њиховим формирањем створени су услови за повезивање праксе са науком, што је касније значајно утицало на унапређење пољопривредне производње у Војводини.
Исте године у оквиру тадашње Пољопривредне станице Панчево, на oсмом килoмeтaру путa Пaнчeвo - Вршaц у атару Качарева, на површини од 40 хектара, засновано је огледно поље (44°56'21.8"N 20°43'21.1"E).
Од самог почетка, на огледном пољу су се интезивно спроводила примењена истраживања, а добијени резултати и стечена сазнања, користила су за унапређење ратарске производње у Јужном Банату. Површина је подељена на четири једнака дела, са успостављеним четворопољним ратарским плодоредом у чију плодосмену су уврштена: стрна жита, кукуруз, сунцокрет и шећерна репа.

Стручна служба у сарадњи са сeлeкционим кућама, континуирано је радила на реонизацији новог сортимента и његовом ширењу у производњи.
Такође радило се на увођењу у производњу, нових ратарских биљних врста, па је тако 1975. године у производњу уведена соја, а касније и друге биљне врсте (тритикале, уљана репица и друге), које су данас заступљене у производњи у Јужном Банату.
У овом послу, почев од измене сортимента и прилагођавања тeхнoлoгиje гајења на основу биолошких особина сорти и хибрида, улога огледног поља била је врло значајна, јер су сви елементи агротехнике проучавани и потврђивани, прво у огледима. Тако су поред многобројних сортних огледа, постављани и агротехнички огледи.