ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ Новосељански пут 33, 26000 Панчево, Србија +381 (0)13 313 092, +381 (0)13 373 002 intam@panet.rs                За корак испред - наше знање и искуство Ваша предност...

Огледно поље - Допринос еколошким системима производње

image alt

Улога саветодаве службе је реализација концепта одрживог развоја пољопривреде. То се остварује првентсвено кроз спровођење трансфера знања путем метода дефинисаних Правилником о обављању саветодавних послова. Томе нарочито доприноси и практичан пример огледа са нашег огледног поља који се тичу еколошких система производње.

2008. успостављањем сертификованог органског демопоља 2008. године (сертификат: ТАМ-194/09-ПА-СРБ-1, ОЦС), отпочело се са спровођењем примењених истраживања у систему органске ратарске производње.

У воћњаку је у засаду јабуке 2013. године уведен GlobalGAP стандард (Certificate n0 1300005 /2013 rev. 00 in date 14/01/2013, Agricert). Неопходност увођења стандарда на примеру огледног интензивног засадавоћа важна је због могућности едукације пољоривредних произвођача .

Циљ је oтклонити и контролисати могућност контаминације производа, загађења животне средине, водити рачуна о радницима у производњи, остварити конкурентност производа и олакшати пласман.