ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ Новосељански пут 33, 26000 Панчево, Србија +381 (0)13 313 092, +381 (0)13 373 002 intam@panet.rs                За корак испред - наше знање и искуство Ваша предност...

Лабораторија - Фитонематолошка лабораторија

Laboratorija
Laboratorija

У лабораторији се анализирају узорци земљишта и биљног материјала достављени од стране унутрашње и граничне фитосанитарне инспекције, пољопривредних стручних служби и произвођача.
Лабораторија је овлашћена од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије за вршење лабораторијских и с њима повезаних стручних послова као послова од јавног интереса у области дијагностике штетних врста нематода и здравља биља, и то:

   1. Лабораторијска испитивања службених узорака на присуство штетних врста нематода до нивоа експертизе и то:


  • лабораторијска испитивања службених узорака узетих у поступку здравственог прегледа усева и и објеката за производњу везвирусног или на одређене вирусе тестираног семена, расада и садног материјала на присуство нематода за следеће врсте биља: жито и траве, индустријско биље, крмно биље, поврће, кромпир, јабучасто воће, коштичаво воће, јагодичасто воће, језграсто воће, винова лоза, украсно биље, шумско биље;
  • лабораторијска испитивања службених узорака узетих у поступку фитосанитарне контроле при увозу, извозу, производњи и промету на присуство нематода за горе наведене врсте биља;
  • лабораторијска испитивања службених узорака биља, биљних производа и прописаних објеката на присуство карантинских врста нематода под посебним надзором и то: Globodera pallida, Globodera rostochiensis, Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne fallax, Bursaphelenchus xylophilus;

   2. Увођење, развијање и валидација нових метода и протокола тестирања у складу са међународно прихваћеним стандардима Европске и медитеранске организације за заштиту биља (EPPO/OEPP протоколима) и давање препорука у складу са тим;

   3. Чување референтих узорака и стандардних реагенаса;

   4. Припрема и одржавање референтног материјала

   5. Припрема водича за прегледе, узорковање и руковање узорцима;

   6. Обуке и едукације у складу са програмима Министарства;

   7. Обезбеђивање научне и техничке помоћи Министарству.

Laboratorija

Одговорно лице у организациониј целини за испитивање семена је мастер инжињер пољопривреде Милош Павловић, стручни сарадник за семенарство.

Успешно сте послали Вашу поруку. Хвала Вам.