ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ Новосељански пут 33, 26000 Панчево, Србија +381 (0)13 313 092, +381 (0)13 373 002 intam@panet.rs                За корак испред - наше знање и искуство Ваша предност...

Издавање фитосертификата

 • image alt

  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде поверило је послове здравственог прегледа пошиљака биља, биљних производа и прописаних објеката, намењених извозу и реекспорту и издавања међународних уверења о здравственом стању тих пошиљака (фитосертификат и фитосертификат за реекспорт) Пољопривредним стручним службама.
  Пошиљка биља је одређена количина биља, биљних производа и прописаних објеката која се транспортује и коју прати фитосанитарни сертификат.
  Фитосанитарни сертификат потврђује да су биље, биљни производи или други прописани објекти прегледани и/или тестирани у складу са одговарајућим званичним процедурама и да се сматра да нису заражени карантински штетним организмима које наводи уговорна страна увознице и да одговарају важећим фитосанитарним захтевима уговорне стране увознице, укључујући и оне које се односе на регулисане некарантинске организме.
  Свака пошиљку биља и биљних производа подлеже фитосанитарном прегледу.
  Ради обављања фитосанитарног прегледа извозници, превозници и царински декларанти дужни су да омогуће преглед превозног средства и пошиљке биља тако што ће обезбедити потребно особље за отварање превозних средстава и колета, преглед и узимање узорака и затварање колета и пошиљки, услове за очување исправности пошиљке биља, као и друге потребне услове за несметан преглед и узорковање пошиљке биља.

  Фитосанитарни преглед пошиљке биља врши се на следећи начин:

 • прегледом документације која прати пошиљку биља;
 • прегледом превозног средства;
 • прегледом амбалаже;
 • прегледом биља.