ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ Новосељански пут 33, 26000 Панчево, Србија +381 (0)13 313 092, +381 (0)13 373 002 intam@panet.rs                За корак испред - наше знање и искуство Ваша предност...

Одржани Дани поља - Институт-а Тамиш - 15.06.2021. год.

image alt

Дан поља ПСС Институт ТАМИШ доо Панчево

У Уторак 15.06.2021. године на Огледном пољу ПСС Институт ТАМИШ из Панчева одржан је Дан поља озимих стрних жита, уљане репице и огледа заштите биља.
Скуп је почео обраћањем директoрке ПСС Зорице Репац након које се обратио Младен Петреш помоћник Покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине.
Скуп је подржало Министарство пољопривреде, Управа за заштиту биља - шеф одсека за признавање сорти и начелник фитосанитарне инспекције као и локална самоуправа, помоћник секретара за пољопривреду село и

рурални развој града Панчева.
Значајно је напоменути да су присуствовали професори факултета и института за пољопривреду као и готово све семенске и хемијске куће које су тренутно присутне на тржишту Републике Србије и дали допринос у разговору са пољопривредним произвођачима у току обиласка сората пшенице, уљане репице и пестицидних огледа.
Након увода Маје Судимац, Руководиоца сектора пољопривреде и саветодавства, која је представила програм дана поља присутнима се обратио и Богдан Гаралејић сарадник за ратарство и саветодавац који је повео присутне у обилазак макроогледа стрних жита. Огледе уљане репице водио је Бабка Јан сарадник за ратарство и саветодавац, а огледе заштите биља Бранко Томић, Маја Судимац и Милош Павловић.

Сортни макрооглед озиме пшенице (обичне, дурум, кондиторска), озимог јечма (пиварски, сточни), озиме ражи (хибриди, сорте), овса и
тритикалеа приказао је укупно 112 сорти и 2 хибирда, 16 семенских кућа или дистрибутера. Макрооглед сората и хибрида уљане репице садржао
је 37 сората и хибрида, 6 компанија.

image alt

Микроогледи из заштите биља, пестицидни, приказани су на озимој пшеници, кукурузу, соји, сунцокрету и шећерној репи.
Оно што је обележило производњу пшенице до овог момента јесте изузетно повољна јесен за развој стрних жита све до краја јесени 2020. године и изузетно топао почетак фебруара који је интензивирао вегетацију код октобарских сетви озиме пшеницеи јечма након чега је голомразица од 12-15 фебруара са температурама од -8 до -14 °С довела код појединих сората до потпуног губитка лисне масе.

Површине су изгледале потпуно уништено. Страдали су листови. Опоравак је уследио почетком марта месеца са применом амонијум-нитратног облика

азота и усеви су се до почетка влатања, пораст у стабло,вратили у стање пре мраза. Већ са класањем разлика између окотбарске и новембарске сетве није се видела.
Био је ово још један у низу традиционално успешних дана поља. спех се огледа не само у великој посећености, него и у броју огледа и врсти информације које ћемо баштинити из спроведених огледа, публиковати у билтену на крају године и доставити произвођачима на коришћење. Радићемо и даље на испитивањима како би произвођачи избегли ризике и остварили што боље резултате у производњи.


ФОТО ГАЛЕРИЈА - ДАНИ ОГЛЕДНОГ ПОЉА 15.06.2021